આ કોઈ ખાવાના ચોખા નથી પણ પ્લાસ્ટિક ના ચોખા છે તમે પણ આ ટેક્નિકથી જાણો અને બચાવી લો તમારી જાન

આજકાલ, ભેળસેળની રીતમાં ખોરાકમાં ભેળસેળ કરવામાં આવી રહી છે. બજારમાં આવા ઘણાં બનાવટી ખોરાક ઉપલબ્ધ છે જેની આપણા સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખોટી અસર પડે છે.

તેવી જ રીતે બજારમાં પ્લાસ્ટિક ચોખા પણ વધુ મળી રહ્યા છે. પરંતુ તમારા માટે વાસ્તવિક અને બનાવટી ઓળખ હોવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે અમે તમને તે માર્ગો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેના દ્વારા તમે નકલી અને અસલ ચોખા ઓળખી શકો છો.

એક ગ્લાસ પાણી લો, તેમાં એક ચમચી ચોખા રેડવું અને થોડો સમય માટે તેને હલાવો. અને જો ચોખા ટોચ પર તરે છે, તો તે પ્લાસ્ટિક ચોખા માનવામાં આવે છે, કારણ કે ચોખા પાણી પર તરતા નથી.

– ચોખા લો અને તેને બાળી લો

ચોખાથી ભરેલો હાથ લો અને લાઈટરનો ઉપયોગ કરીને તેને બાળી લો. અને જુઓ કે ચોખા પ્લાસ્ટિકની ગંધ છોડે છે.

– ચોખામાં તેને ઉકળતા સમયે પ્લાસ્ટિક ચોખા હોય તો તે પોટની ટોચ પર જાડા પડ બનાવવાનું શરૂ કરશે.

-જો આ સ્ટાર્ચને થોડા સમય માટે તડકામાં રાખવામાં આવે તો તે સંપૂર્ણપણે પ્લાસ્ટિક બની જાય છે, જેને બળી પણ શકાય છે. પ્લાસ્ટિક ચોખાને ઓળખવાની આ એક સારી રીત છે.
-9 પલાળતી વખતે ધ્યાનમાં રાખો, પ્લાસ્ટિક ચોખા પાણીમાં તરતા નથી કારણ કે તે 100% પ્લાસ્ટિક નથી, તેમાં બટાટા અને શક્કરીયા પણ હોય છે. જ્યારે કેટલાક વાસ્તવિક ચોખા પાણીમાં તરતા હોય છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *